Hoppa till sidans innehåll

Försäkringsavtal


Försäkringsbrev    Försäkringsbrev - Folksam 2018.pdf                       

Idrottsförsäkring

Kundnummer        Försäkringsnummer

MHB-59470-5      K 64822

  

Kundkontakt

Folksam                                                                                                                Svenska Gång- och Vandrarförbundet

IdrottNedre                                                                                                            Kaserngården 5  

106 60 Stockholm                                                                                                 415 28 Göteborg

Anmäl skada till Folksam telefon 0771-950 950.

 

Utfärdat på grund av                                         Ändring av försäkrade och nytt villkor

Avtal slutet med                                                  Svenska Gång- och Vandrarförbundet

Avtalet gäller från och med                               2018-01-01

 

Vem försäkringen gäller för

Kategori 01: Samtliga medlemmar i förening ansluten till Svenska Gång- och Vandrarförbundet 

Kategori 02: Idrottsreseförsäkring för samtliga medlemmar i förening ansluten till Svenska Gång- och Vandrarförbundet

 

Årspremie

Kategori 01                                                          4 kr per försäkrad

Kategori 02                                                          Premiefri

Villkor                                                                  Villkor I17

 

Försäkringens omfattning

Akutersättning

Högst 6% av ett prisbasbelopp

Tandskadekostnader

Högst 60% av ett prisbasbelopp

Sönderklippta kläder i samband med vård

Högst 15% av ett prisbasbelopp

Skadade kläder och glasögon

Högst 30% av ett prisbasbelopp (självrisk 3% av ett prisbasbelopp)

Medicinsk invaliditet

 

Vid invaliditetsgrader 1-4%

Ersättning lämnas med 1% av 350 000 kr

Vid invaliditetsgrader 5-74%

Ersättningen beräknas på 350 000 kr

Vid invaliditetsgrader 75% och högre

700 000 kr

Dödsfall

 

Engångsbelopp oberoende av dödsorsak Kristerapi

35 000 kr

Högst 10 behandlingstillfällen.

Vi ersätter även upp till totalt 4 000 kr för skäliga och nödvändiga resekostnader samt kostnader för tolk.

 

Idrottsreseförsäkring Försäkringens omfattning

Läkekostnader vid olycksfallsskada och akut sjukdom

Nödvändiga kostnader

Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada och

akut sjukdom

 

Nödvändiga kostnader

Tandbehandlingskostnader

Nödvändiga kostnader

Merutgifter för hemtransport vid olycksfallsskada och akut sjukdom

 

Nödvändiga kostnader

Kostnader för resa till svårt skadad eller sjuk

Nödvändiga kostnader

Kostnader för hemtransport av avliden för begravning

Nödvändiga kostnader

 

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada enligt försäkringsvillkorens definition som inträffar under:

  • deltagande i tävling och organiserad träning anordnad av förening tillhörande Svenska Gång- och Vandrarförbundet, dess distriktsförbund eller förbundet,
  • egen träning samt prova-på verksamhet i Sverige.
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om tävling, organiserad träning anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Försäkringen gäller också vid:

  • dödsfall till följd av annan orsak än olycksfallsskada under deltagande i samma verksamhet som angivits i punkterna ovan, enligt vad som anges i försäkringsvillkoren under rubriken ”Dödsfallsersättning”.

 

Försäkringsavtalets gällande

Försäkringsavtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2018.

Det förlängs därefter ett år i sänder om det inte sägs upp av någondera parten minst två månader före försäkringsårets utgång.

Uppdaterad: 28 DEC 2017 10:55 Skribent: Anton Vallgren
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Gång & Vandrarförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266110, 0317266113
E-post: This is a mailto link

Se all info